proVita MEDICA - NZOZ nr 3 Joanna Żurek

Sprawdzenie dostępności usługi medycznej:


W celu sprawdzenia dostępności usługi medycznej w preferowanym terminie prosimy wypełnić poniższy formularz.
Terminy oraz dostępność rejestracji sprawdzane są dnia nastęnego.

UWAGA:
rejestracja do dr Żurek tylko telefoniczna bądź osobista.

imię i nazwisko Pacjenta
PESEL
imię i nazwisko Lekarza
tel. kontaktowy
adres e-mail:
Preferowany temim (data i godzina):

Rejestracja i kontakt

telefoniczna lub osobista codziennie
od poniedziałku do piątku od godziny 7.00

Telefon:58 671 26 66
Fax:58 671 79 45
E-mail: nzoznr3@wp.pl
Lokalizacja

Adres:
ul. Katowicka 16
84-230 Rumia